sorrow {Mixed Media Place}

February emotional challenge at Mixed Media Place is up.
Sorrow – an emotion, which I feel very often. But every time, it touches me, I try to find as many positive energy, as possible and start to smile. And it works! There is always hope. And even the tiniest smile can be a beginning of something new, something better, something leading to joy and happiness. And here is my tag.

Lutowe wyzwanie w Mixed Media Place już jest na blogu.
smutek – emocja, którą często odczuwam. Ale za każdym razem, gdy mnie dotknie, staram się znaleźć tak wiele pozytywnej energii, jak to możliwe i zacząć się uśmiechać. I to działa!! Zawsze jest nadzieja. I nawet najmniejsza rzecz może być początkiem czegoś nowego, czegoś lepszego, czegoś prowadzącego do radości i szczęścia. A oto mój tag.

If you would like to have a chance for winning a voucher to Mixed Media Place – please create a project and visit Mixed Media Place blog.

Supplies from Mixed Media Place:

To share :Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VKEmail this to someone

12 thoughts on “sorrow {Mixed Media Place}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *