Project Life – the way for preserving everyday life {PaperHaus}

Today it is my day at PaperHaus blog.
For about a year I have kept preserving my daily memories in a form of Project Life. Whole 2013 I used smaller format – Handbook System from Studio Calico. But this year I have started to use 12×12” sleeves. 

I would like to share with you some pages and then some tips.

Dziś jest mój dzień na blogu magazynu PaperHaus.
Od około roku zachowuję moje codzienne wspomnienia w formie Project Life. Przez cały 2013 używałam mniejszego formatu – Handbook System od Studio Calico. Ale w tym roku zdecydowałam się na duże 12×12 cali koszulki.


Dziś chciałam podzielić się z Wami kilkoma stronami i wskazówkami.

Before I started to make my own Project Life, I was worrying, that I have not enough time to be systematical. But it occurred, that I have found my own, perfect for me, way 🙂 And I would like to encourage you, to find yours. When I came back to the sleeves, which I have filled a year ago, I noticed, how wonderful PL preserves even tiniest memories.

Zanim zaczęłam tworzyć swój własny Project Life, obawiałam się, że nie będę miała wystarczająco czasu, by tworzyć go systematycznie. Ale okazało się, że znalazłam mój własny, idealny sposób 🙂 I chciałabym zachęcić Was, byście Wy znalazły swój własny. Gdy teraz wracam do koszulek zapełnionych przeze mnie rok temu, zauważam, jak cudownie PL zachowuje nawet najmniejsze wspomnienia.

My way for Project Life: 
1. I keep taking photos every day. I always have my phone with me and taking a photo of something, what moved me, takes only seconds. 
2. At weekend (usually Saturday evening) I copy all photos to my computer and open my photo software (Photoshop). I print my photos at home, so usually I put 4 photographs on one photo paper sheet (4×6”’). 
3. I take my PL stuff, my printed photos and my sleeves on the table and start to preserve my memories 🙂 Even if I didn’t remember, what happened during the whole last week, when I see my printed photos, I can easily recall everything. My computer is always on, because I need to know exact dates for each photo. 
4. I place my photos on the surface of chosen pockets. Next step is to choose 3×4′ and 4×6′ cards with matching colors. 
5. Last step is to add journaling and embellishments. What I love the most are small dots, washi tapes, wood veneers, and small paper elements. I have also lots of digital files with labels and other elements to be printed. They are fabulous addition to PL cards. I have to mention also that I have a big collection of stamps, which are great for PL. Project Life is something different than other scrapbooking forms and stamps should be small, with short text, days of week, months, arrows, symbols and so on. 
6. What I like a lot are colorful inks and pens. They give a perfect finish 🙂

Mój sposób na Project Life:
1. Robię zdjęcia codziennie, każdego dnia. Zawsze mam przy sobie telefon i pstryknięcie nim zdjęcia czegoś zajmuje mi zaledwie sekundy.
2. W weekend (na ogół w sobotę wieczorem) kopiuję wszystkie zdjęcia na komputer i edytuję je oprogramowaniem do obróbki zdjęć. Ponieważ drukuję zdjęcia w domu, zazwyczaj umieszczam cztery na papierze formatu 4x6cali (10x15cm).
3. Wyjmuję swoje PL-owe zasoby, biorę wydrukowane zdjęcia i folie, po czym przystępuję do uwieczniania wspomnień 🙂 Nawet jeśli nie pamiętam, co działo się przez cały ostatni tydzień, gdy widzę wydrukowane zdjęcia, z łatwością mogę przypomnieć sobie wszystko. Komputer jest włączony, ponieważ potrzebne są mi dokładne daty wykonania zdjęć.
4. Umieszczam moje zdjęcia na wierzchu wybranych kieszonek. Następnym krokiem jest wybranie kart w formacie 3×4” i 4×6” w odpowiednich kolorach.
5. Ostatnim krokiem jest dodanie journalingu i ozdób. Najbardziej uwielbiam małe samoprzylepne kropeczki, taśmy washi, drewniane ozdoby i małe, papierowe elementy. Mam sporo plików digi z etykietkami i innymi drukowalnymi elementami. Są fantastycznym dodatkiem do kart Project Life. Muszę także wspomnieć, że mam sporą kolekcję stempli do PL. Project Life jest czymś odmiennym od innych form scrapbookingowych i stemple powinny być małe, z krótkim tekstem, dniami tygodnia, miesiącami, strzałkami, symbolami itp.
6. To, co lubię najbardziej, to kolorowe tusze i pisaki. Dają idealne wykończenie 🙂

 Everyone can incorporate their own style in PL and find their own rhythm of working on it. Believe me – I am very very busy person with 2 small kids, full time job and lots of obligations, but with my daily habit of taking photos, each week I can fill a new sleeve in my PL binder.

Każdy może do Project Life zaimplementować swój własny styl i odnaleźć swój własny rytm pracy. Wierzcie mi – jestem bardzo bardzo zajętą osobą, z dwójką małych dzieci, pełnowymiarową pracą, masą zobowiązań, ale mój codzienny zwyczaj robienia zdjęć daje mi możliwość cotygodniowego zapełniania kolejnej koszulki w segregatorze z Project Life.

I hope I encouraged you a little bit to start your own Project Life 🙂 
Have a great day,
Mam nadzieję, że zachęciłam Was trochę do rozpoczęcia prowadzenia swojego własnego Project Life 🙂
Miłego dnia,

xoxotusia

4 Responses

  1. AgnieszkaBe says:

    Zgadzam się z Tobą w 100%… tez myślałam, że to będzie zbyt czasochłonne…ale godzinka w niedzielę wieczorem i gotowe… a jak się fajnie do tych wspomnień wraca!!!!

  2. mru says:

    pięknie oprawiasz wspomnienia 🙂 ja PL uwielbiam, właśnie próbuję sobie wypracować swój system robienia 😀 największy problem mam z brakiem zdjęć – nie umiem sobie wyrobić nawyku cykania zdjęć 😀

  3. Jakiś czas temu znalazłam ten sposób w necie, ale do tej pory nigdy na polskim blogu. Świetny wpis, zapaliłam się do tego pomysłu. ALE nie mam pojęcia, gdzie kupować materiały potrzebne do zrobienia takiego albumu. Szczególnie chodzi mi o te koszulki poprzedzielane na takie malutkie przegródki. A karty? Bardzo proszę o jak najdokładniejsze dane, bo nie znam się na tym zupełnie, więc jeśli zechcesz mi odpowiedzieć, to będziesz moim jedynym, na razie, źródłem wiedzy 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.