7 Dots Studio challenge

Today I would like to encourage you to take part in 7 Dots Studio newest challenge. “April shower bring May flowers” – this is the theme.
Dziś chciałabym was zachęcić do wzięcia udziału w najnowszym wyzwaniu 7 Dots Studio. “Kwietniowe ulewy przynoszą majowe kwiaty” – to jest temat.


I have used Cold Country collection, mixed with All I Ever, Dreamer and Nature Walk die-cut elements and stickers.
Użyłam kolekcji Cold Country wymieszanej z All I Ever, Dreamer i Nature Walk.

On the photo there are my kids – it was spring and they were so happy seeing all these wonderful flowers around! We walked in Warsaw Łazienki park and there were also cute ducks and lovely, big fishes 🙂 So lots of fun for children.
Na zdjęciu są moje dzieci – była wtedy wiosna, a one były takie szczęśliwe widząc pełno kwiatów dokoła! Byliśmy na spacerze w Łazienkach i były tam też śliczne kaczuszki i urocze, wielkie ryby 🙂 Zatem masa radości dla dzieci.

You can see on the photo wonderful, violet rhododendron flowers – I love them!!! I have a few rhododendrons in my garden. I wanted to extend their beauty onto the background paper, so I colored the paper using Luminarte Primary Elements (pigment).
Na zdjęciu widzicie piękne, fioletowe kwiaty rododendrona – uwielbiam je!! Mam kilka krzaczków w swoim ogrodzie. Chciałam przedłużyć ich piękno na papier tłowy, więc pokolorowałam go używając Luminarte Primary Elements (pigment).
All these dark chipboard pieces, that you can see, are UmWowStudio chippies.
Wszystkie ciemne tekturki, które widzicie, są firmy UmWowStudio.
I have created also some elements, using Illumination stamp set.
Używając stempli Illumination, stworzyłam kilka dodatkowych elementów.
The rules for 7 Dots Studio challenge are simple:
– create any project inspired by our theme
– use at least one 7 Dots Studio product
– publish your project on you blog with a link to our challenge
– do not forget to include in your blog post our “inspirational circle”  (you will find it at the top of this blog post)
– use inlinkz and please link directly to your blog post, not to whole blog
Challenge is open till May, 20th midnight CET
Zasady wyzwania 7 Dots Studio są proste:
– stwórz projekt inspirowany tematem wyzwania
– użyj przynajmniej jednego produktu 7 Dots Studio
– opublikuj swój projekt na blogu linkując do wyzwania
– nie zapomniej zamieścić naszego “inspirującego koła” (znajdziesz go zawsze u góry posta z wyzwaniem)
– użyj inlinkz na stronie 7 Dots Studio wstawiając swój projekt.
Wyzwanie jest otwarte do 20ego maja do północy CET.
Thank you for visiting me 🙂
Dziękuję za odwiedziny 🙂

List of 7 Dots Studio supplies:

UmWowStudio supplies:
Star confetti chipboard
Twinkle Speach Bubbles

4 Responses

  1. Goga says:

    Cudowne wyzwanie 😉 Biorę się do pracy! 🙂

  2. Lizzy Hill says:

    Sooo gorgeous! Love the mix of colours here..that chippy looks YUM!!! And what a lovely day out!

  3. Marie/Mison says:

    Wonderful page Tusia!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.