Forgotten but still happy {Paperdvizhnik}

Hello 🙂

Newest challenge at Paperdvizhnik – create  any work using floral pattern or flowers (any) and elements of punk-style (black metal. rivet, jeans, chains, pins, crosses…) – digital layouts are allowed 🙂Witajcie 🙂

Najnowsze wyzwanie na blogu Paperdvizhnik – stwórz pracę używając kwiatowego wzoru albo kwiatów i elementów stylu punk (czarny metal, nity, jeans, łańcuchy, szpilki, pinezki, krzyże….) – dopuszczalne są prace digi.

 

 

My layout was created using Flying Unicorn April kit. I have added only chippies from UmWowStudio (gears) colored with Black Brush Pitt Pen from Faber Castell (also a part of FU April kit).Mój scrap stworzyłam z kwietniowego kitu Flying Unicorn. Dodałam tylko tekturki UmWowStudio (koła zębate) pokolorowane czarnym pisakiem Black Brush Pitt Pen od Faber Castell (element kwietniowego kitu FU).

 

Some close-ups:
Kilka zbliżeń:
If you would like to see more inspiration and join Paperdvizhnik challenge, please visit PD blog.
Jeśli chcesz zobaczyć więcej inspiracji i przyłączyć się do wyzwania na blogu Paperdvizhnik, odwiedź blog.

Thank you for visiting me.
Dziękuję za odwiedziny.

xoxotusia

4 Responses

  1. asica.p says:

    taki spokojny i łagodny klimat ma ten LO. piękny!

  2. Bardzo mi się podoba! Prześliczne zdjęcie!

  3. Cindy Gay says:

    What a lovely portal!

  4. I love this! The blues are so pretty!! And I love that base paper with that gorgeous print – looks like stamping!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.