Unicorn {Mixed Media Place}

I love unicorns. They seem to be so delicate and full of love. In a second, when I saw little, wooden horse during my last trip to Polish mountains, I knew, that I have to buy it and alter – I just wanted to have my own unicorn statue.
Uwielbiam jednorożce. Wydają się być takie delikatne i pełne miłości. W sekundzie, gdy zobaczyłam małego, drewnianego konika podczas mojej wycieczki w polskie góry, wiedziałam, że muszę go kupić i zalterować – tak by mieć własną figurkę jednorożca.

At first I have painted it with gesso, and than I started to create layers with gorgeous Luminarte Silks – soft, velvety, acrylic paints, which shimmers due to mica particles.
Najpierw pomalowałam go gesso, a następnie zaczęłam nakładać warstwy cudownych farb Luminarte Silks – delikatnych, aksamitnych farb akrylowych, które lśnią z powodu zawartych w nich cząsteczkach miki.
I have embellished my unicorn with flowers and star made of Martha Stewart Crafter’s Clay.
Ozdobiłam mojego jednorożca kwiatami i gwiazdkami wykonanymi z masy Marthy Stewart – Crafter’s Clay.
One side of my unicorn is more romantic than the other. My mood changes so I wanted my unicorn could follow it 🙂
Jedna strona mojego jednorożca jest bardziej romantyczna od drugiej. Mój nastrój się zmienia, więc chciałam, by jednorożec mógł za nim podążać 🙂
Supplies from Mixed Media Place:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.