Me & My Big Ideas {Art Workshop}

Hello!
Today I would like to show you Pocket Pages created using cards from Me&My Big Ideas – new brand carried to Europe by Art Workshop (a distributor).
Witajcie!

Dziś chciałabym Wam pokazać karty Me&My Big Ideas, które podobnie jak karty Project Life służą do dokumentowania życia i wykorzystuje się je do wkładania do kieszonek 3×4” i 4×6”. Dystrybutorem Me&My Big Ideas jest Art Workshop.
I kilka zbliżeń:
And some close-ups:

Same karty są tak świetne, że naprawdę potrzebują niewiele dodatków. Użyłam zestawu Here&Now.
M&MBI cards are so great, that one doesn’t need many embellishments. I have used Here&Now set.

Full supplies list / Lista użytych materiałów:

1 Response

  1. fenomenalne strony, wpisy ! wow !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.