a small show how to create a background for ATC

Hej.

Dla wszystkich, którzy nie odwiedzili bloga Mixed Media Place – mój post o tworzeniu mediowych ATCiaków:)
* * *

 

We had a very long “weekend” – our national holiday in first days of May are always a wonderful occasion for taking some extra free time in job and going somewhere 🙂 I had spent some wonderful days in nature (did I mention that I love nature?:)) and filled with energy I prepared for you a quick mini show, how I make ATCs.
Mieliśmy bardzo długi “weekend” – nasze narodowe święto w pierwszych dniach maja jest zawsze wspaniałą okazją do wzięcia kilku dodatkowych wolnych dni i wyjechania gdzieś 🙂 Spędziłam kilka cudownych dni z przyrodą (czy wspominałam, że uwielbiam przyrodę?:)) i napełniona energią, przygotowałam dla was krótki mini-pokaz, w jaki sposób tworzę ATCiaki.
First of all – I love creating a background with media. It is such a fun to me! For my background I used Distress PaintDistress Stain and Distress Ink.
Przede wszystkim – kocham tworzyć tła używając mediów. To taka frajda dla mnie! Poniżej użyłam preparatów Distress PaintDistress Stain i tuszy Distress.
I am sure, that many of you are familiar with these media. I use them very often. Just to show you, how exactly I make most of my background, quick and small tutorial.
Jestem pewna, że wiele z Was dobrze te media zna. Używam ich bardzo często. A teraz mały, szybki kursik – by pokazać Wam, jak ja dokładnie tworzę większość teł moich ATCiaków.
First of all you have to use a non-porous surface. I love to work with my non-stick craft sheet, but it could be also many different surfaces. In the beginning I choose colours, which I like to use (most often 2 or 3) and then I apply them to a non-stick craft sheet.
Przede wszystkim musicie użyć niewsiąkliwej powierzchni. Kocham pracować z moją matą non-stick craft sheet, ale mogłoby dobrze służyć także wiele innych powierzchni. Na początku wybieram kolory, których użyję (zazwyczaj 2-3) i nanoszę je na moją matę.
Next step is to spray them with a water – just to make them more tend to mix with each other.
Następnym krokiem jest spsikanie ich wodą – tak by miały większą tendencję do mieszania się.
Than I move my ATC through all colours – there is one move from one side to the other. And after this, it could look like this:
Następnie przesuwam moim kartonikiem ATC przez wszystkie kolory – jest to jeden ruch z jednej strony na drugą. Kartonik wygląda wtedy na przykład tak:
I dry it using a heat gun and if needed, I repeat the previous step. Until I receive an effect, which makes me happy 🙂 So this is it – very easy 🙂
Suszę go używając nagrzewnicy i jeśli to potrzebne, powtarzam poprzedni krok – aż do momentu, gdy uzyskany przeze mnie efekt uznam za zadowalający 🙂 I to wszystko – bardzo proste 🙂
Examples of using Distress Paint (higher row) and Paint Dabbers (lower row) are below:
Przykłady użycia Distress Paint (wyższy rządek) i Paint Dabbers (niższy rządek) są niżej:
And below you will find backgrounds created using Distress Stain:
A poniżej tła stworzone z użyciem Distress Stain:
Using stamps, some paper scraps, Archival and Distress Inks, I have created some ATCs. Here they are:
Używając stempli, skrawków papierów, tuszy Archival i tuszy distress, stworzyłam kilka ATC. Oto one:
I hope, that I inspired you a little bit 🙂
Mam nadzieję, że troszkę Was zainspirowałam 🙂
See you soon,
Do zobaczenia wkrótce
Supplies from Mixed Media Place | Materiały ze sklepu Mixed Media Place:

 

9 Responses

 1. Brujita says:

  Niesamowite…
  aż mi szczęka opadła z wrażenia…
  Ja dopiero się uczę… wszystko jest dla mnie nowością dlatego tym bardziej dziękuję za kursik – rewelacja

 2. Bea says:

  niby nic, a jaki efekt!
  jednak chlapać i ciapać też trzeba umieć 🙂

 3. Jomo says:

  Tusieńko efekt super!
  :*

 4. Jeszcze tak nie robiłam 😀 W sumie może dlatego, że nie mam za wiele mediów, ale teraz na pewno spróbuję Twojego sposobu, bo efekt jest świetny 😀

 5. elpimpi says:

  REWELACJA!!! FANTASTYCZNY kursik! GENIALNE efekty! 🙂 Oj marzy mi się ta mata marzy… ♥

 6. Offca says:

  świetny kursik, rewelacyjny efekt 🙂 no i piękne ATCiaki 🙂

 7. Aka says:

  Świetny kurs! Aż kusi, żeby spróbować, choć pewnie moje chlapania nie skończą se tak pięknym efektem 😉

 8. mru says:

  super kurs 🙂 takie proste, a jaki wspaniały efekt 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.