Keep calm and jump in puddles {7 Dots Studio}

 

Keep calm and jump in puddles
I created this mini-album just to remind myself and everybody who will see it, that even if in Autumn days are shorter, sun is shining not very often and mostly it rains, we still can find something positive and uplifting 🙂
Zrobiłam ten mini albumik, by przypomnieć sobie i każdemu, kto go obejrzy, że nawet jeśli jesienne dni są krótsze, słońce nie świeci już tak często i przeważnie pada deszcz, nadal możemy znaleźć coś pozytywnego i poprawiającego nastrój 🙂
All photographs are taken by me in my garden on a sunny, autumn day this year.
Wszystkie zdjęcia zrobiłam we własnym ogródku pewnego słonecznego, jesiennego dnia w tym roku.
How I made this little album? At first I cut the stripe of paper, which was supposed to be a cover.
Jak zrobiłam ten mały albumik? Na początku wycięłam pasek papieru, który miał być okładką.
I folded it couple of times as you can see below.
Zgięłam go w kilku miejscach – tak jak na zdjęciu poniżej.
Than I cut all pages and started to embellish it using Viva Las Vegas Stamps and Luminarte paints.
Następnie wycięłam wszystkie strony i zaczęłam je ozdabiać używając stempli Viva Las Vegas i farb Luminarte.
At the end I bound all pages using canvas tape. Internal part of my mini-album was ready. All I had to do was to finish the cover.
Na końcu wszystkie strony połączyłam używając płóciennej taśmy i mini-album był gotowy. Brakowało już tylko okładki.
You can see how Luminarte Primary Elements beautifully shimmer.
Poniżej widać, jak pięknie mienią się produkty Luminarte.
7 Dots Studio products:
Viva Las Vegas Stamps:
Autumn could be amazing I really love autumn. Two weeks ago I raked leaves in my garden and I noticed that among tones of brown leaves, there was one red. I had to take a photo! It was so unusual!
I used a lot of media: Art Anthology Velvet Dimensional Paint, gesso, Glimmer Mists, Luminarte Primary Elements, to create a background. I cut also a lot of leaves, to extend a photo 🙂

Naprawdę kocham jesień. Dwa tygodnie temu grabiłam liście w ogrodzie i zauważyłam, że pomiędzy górami brązowych liści był jeden czerwony. Musiałam zrobić mu zdjęcie! Było to takie niezwykłe!
Na scrapie użyłam mnóstwa mediów: Art Anthology Velvet Dimensional Paint, gesso, Glimmer Mistów, Luminarte Primary Elements. Wycięłam też mnóstwo listków z arkusza małych papierów Messy Head.

7 Dots Studio supplies:
Wonderland – alpha stickers
 
UmWowStudio supplies:
I hope you enjoyed. Thank you for visiting me
Mam nadzieję, że troszkę Wam się podobało. Dziękuję, że do mnie zaglądacie.

xoxotusia

To share :Pin on PinterestShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on VKEmail this to someone

5 thoughts on “Keep calm and jump in puddles {7 Dots Studio}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *