shadow & light {paperdvizhnik}

Hello 🙂

I am happy to tell you that I am the author of current challenge at Paperdvizhnik – Shadow&Light.

There is no positive without negative. Use “shadow and light” in your project: it could be dark and light colors, but also it could be the theme, for example: love and hate. Be creative!

 

Witajcie 🙂
 
Tak się szczęśliwie składa, że tym razem ja jestem autorką wyzwania na blogu Paperdvizhnik – Cień i Światło.
 
Nie ma pozytywnego bez negatywnego. Użyj “światła i cienia” w swoim projekcie – mogą to być ciemne i jasne kolory, ale także temat, np.: miłość i nienawiść. Bądźcie kreatywne/i!!
 
 
I created my layout using 7 Dots Studio background paper (Domestic Goddess), lots of media from Mixed Media Place store, Finnabair and Prima embellishments.
Scrap zrobiłam na papierze 7 Dots Studio (Domestic Goddess), używając mnóstwo mediów z Mixed Media Place, a także ozdób Primowych i Finnowych.
Supplies from 7 Dots Studio:
Supplies from Mixed Media Place:

 

1 Response

  1. Lizzy Hill says:

    Absolutely stunning! The detailed work on the background is gobsmackingly amazing:):)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.